İSG – SEÇ POLİTİKASI

ELEGAN TEKNİK , gerçekleştirdiği projeler sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, makine / ekipman, malzeme ve çevreye gelebilecek tehlikeleri kaynağında yok etmek ve bu sayede muhtemel İSG risklerini en aza indirgemek için aşağıdaki ilkelere göre hareket eder ve bu ilkelerin tavizsiz uygulanmasını sağlar;

 • Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) öncelikli ve temel değerlerimiz olarak yapılan her işin merkezindedir, asla taviz verilemez.
 • Elegan Teknik olarak işlerimizi, kendi emniyetimizi öncelik bilincinde ve diğer çalışma arkadaşlarımızın da emniyetlerini gözeterek gönülden katkı ile yapacağız.
 • Yürürlükteki iş yasalarına, yönetmeliklere ve düzenlemelere sağlayacağız.
 • Tüm çalışanlar bu politikaya uymak, SEÇ kural ve prosedürlerini takip etmek, SEÇ olay ve kazalarını rapor etmek ile yükümlüdür.

SEÇ AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

 • Elegan Teknik olarak bütün kazaların önlenebileceği bilinci ile sorumluluk alanlarımızda hedefimiz sıfır kazadır.
 • Çalışanlarımız için emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak temel görevimizdir.
 • SEÇ konularında yaşanan olumsuzluklardan ders alarak, tekrarının önlenmesi için çalışmalar yapmak.
 • Sürekli iyileştirme çabasını temel prensip haline getirmek.
 • Çevreye karşı duyarlı olmak, atıkları azaltmak mümkünse geri kazandırmak, etkin doğal kaynakları kullanımı ile gelecek nesilleri düşünerek temiz bir çevre bırakmayı hedeflemek.
 • Tüm çalışmalarımızda Herkesin Tam Katılımı, Ekip İçi Kuvvetli İletişim Kurulması, Güvenli Çalışma Kültürüne Sahip Olmayı zorunlu tutmak.
 • SEÇ hedeflerimizi her yıl daha da geliştirerek sürekli iyileştirme temel hedefimiz olacaktır. Bu kararlılıkla iskele sektöründe performansımıza özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olmak için kendimizi sürekli gelişime açık tutarak işyerlerimizde kazasız çalışma hedefine ulaşılacaktır.